Bli understödande medlem

Som understödande medlem till Unga Scenkompaniet r.f. stöder Du verksamheten genom att betala ett bidrag på minst 10 € till kontonummer
FI 2349700010169793
. (Uppge ”Medlem” som meddelande)
Du inbjuds till föreningens årsmöte och till öppna repetitioner av aktuella föreställningar.

Tack för Ditt stöd!