Konstfostran och upplevelser
för en ung publik i samtiden

Unga Scenkompaniet är en fri teatergrupp som vill erbjuda sin publik såväl konstnärliga som dramapedagogiska upplevelser utgående från de ungas perspektiv och verklighet i samtiden. Unga Scenkompaniet grundades i Vasa, Finland år 2012, då medlemmarna Alexandra Mangs och Annika Åman förverkligade sin gemensamma dröm om en barn- och ungdomsteater med barnperspektivet i fokus.

Unga Scenkompaniet fungerar i huvudsak som en turnerande teater. Vi producerar teaterföreställningar för barn och unga, samt erbjuder dramaundervisning för exempelvis daghem, skolor och föreningar.

Vår vision är en långsiktig satsning på barn- och ungdomskultur, där den unga publiken erbjuds högklassig teater utgående från relevanta och aktuella teman. Vi vill lyfta fram de ungas verklighet och undersöka den i förhållande till samhället och samtiden.

Välkommen!