Välkommen till
De Ungas Teater!

Unga Scenkompaniet är en turnerande,  fri teatergrupp med barn- och ungdomsperspektivet i fokus. Som konstnärliga ledare fungerar Alexandra Mangs och Annika Åman. Teatern grundades år 2012 i Vasa, Finland.

Unga Scenkompaniet värnar om de ungas röst i samhället och vill med sin teaterkonst utmana den rådande barnkulturen. Genom att ständigt vara i nära kontakt med sin publik, erbjuder Unga Scenkompaniet den mest angelägna teaterkonsten för barn och unga.

(Obs! Vår hemsida förnyas under våren 2018)